(1)
Aguirre, J.; Porta, L. l rograma acional e ormación ocente 999-001) esde na nvestigación ográfico-arrativa. CDyT 2020, 31, 106 - 130.