Paredes-Parada, Wladimir. 2018. uenas rácticas n l so e ecnologías e a nformación omunicación TIC) n niversidades cuatorianas. iencia, ocencia ecnología 29 (57 nov-abr), 176-200. http://pcient.uner.edu.ar/cdyt/article/view/301.